Ny adgangskode
Ny kode
Vælg venligst en ny adgangskode.
Adgangskode
Adgangskode
Gentag adgangskode

Betingelser for oprettelse af profil på baferie.dk

BAs ferielejligheder er fortrinsvis forbeholdt bestyrelsesmedlemmerne i de selvstændige Brugsforeninger, og de har førsteret til at leje ferielejlighederne.

Herudover kan alle medarbejdere i de selvstændige Brugsforeninger - tidligst 4 uger før - leje BAs ferielejligheder på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmerne.

Du skal angive dit tilhørsforhold ved oprettelse af en profil:

Som bestyrelsesmedlem skal du ved oprettelsen oplyse dit medlemsnummer, der står på dit medlemskort.

Som medarbejder skal du ved oprettelsen oplyse dit personalenummer.

Ved accept af disse betingelser bekræfter du, at du har afgivet korrekte oplysninger og giver tilladelse til at BA kontrollerer, at dine oplysninger er korrekte. Bliver det konstateret, at medlemsoplysningerne ikke er korrekte, vil profilen blive deaktiveret uden varsel og eventuelle bookninger vil blive annulleret med betaling af gebyr til BA.

Ved oprettelse af en profil skal du derudover oplyse dit navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer og e-mail-adresse, samt angive en adgangskode, der krypteres hos os og derfor alene kendes af dig.

Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på baferie.dk så alle stamdata altid er korrekte.

Login til BAs ferielejligheder er personlige, og brugen må ikke overdrages til andre hverken ved salg, udlejning eller på anden vis. Et bestyrelsesmedlem, der ikke mere har sin bestyrelsespost, kan ikke leje ferielejligheder på BAferie.dk.

Konstateres der misbrug af disse vilkår, spærres det pågældende login uden varsel, så du ikke længere kan benytte BAs ferielejligheder.

Elektronisk kommunikation
Ved oprettelse af en profil indgår brugeren samtidigt en aftale med baferie.dk om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra baferie.dk til brugeren kan sendes til den e-mail-adresse, som brugeren har oplyst i forbindelse med oprettelse af sin profil.

Meddelelser mv., som brugeren modtager på den oplyste e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.


Fortrydelsesret for forbrugere
Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17, da der er tale om køb/bestilling af indkvartering i et feriehus.

Øvrige vilkår for brug af baferie.dk

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig baferie.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos baferie.dk. baferie.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:
Når du logger dig ind på baferie.dk.
Når du erhverver en af baferie.dk’s ferielejligheder.
Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning og erhvervelse af ferielejligheder. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedringer på baferie.dk.

Ajourføring af oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Betaling over Internet
Enhver form for onlinebetaling af ydelser på baferie.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og baferie.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. baferie.dk har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på baferie.dk, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger.

Cookies
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af baferie.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan baferie.dk ikke benyttes fuldt ud.

Udsendelse af e-mails til dig
baferie.dk forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på baferie.dk. Ligeledes forbeholder baferie.dk sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra baferie.dk kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mail vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand.

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af baferie.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser kan du kontakte os via ba@ba.dk

Ansvarsfraskrivelse
baferie.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab for brugernes anvendelse af de serviceydelser, der stilles til rådighed på baferie.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er baferie.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:
Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er baferie.dk, der står for driften af systemerne.
Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos baferie.dk.
Lovindgreb.
Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af baferie.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af baferie.dk.
Andre forhold og omstændigheder, som er uden for baferie.dk's kontrol.

Misligholdelse
baferie.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til baferie.dk, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af baferie.dk.

Ophavsret
baferie.dk forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på bafeire.dk med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra baferie.dk

Ændring af vilkår
baferie.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på ferielejlighederne.

Vendersgade 28, st.
1363 København K

Mail: feriebooking@contool.dk
CVR.nr.: 33643969